Bestridande av

KONTROLLAVGIFT

 

Överträdelse: Parkeringsavgift ej erlagd

Enligt skyltningen på platsen är parkering tillåten endast om avgift erlagts i för platsen avsedd automat. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället konstaterat att betalning ej erlagts/erlagd tid utgått. Detta har dokumenterats med fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Mätaren fungerade inte (felanmälan har ej gjorts)

Jag har betalat (men i fel automat)

Jag blev försenad och tiden hade gått ut 

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Parkerad längre än tillåten parkeringstid

Enligt skyltningen på platsen råder begränsad parkeringstid. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället antingen haft fordonet under uppsikt eller gjort s.k. ventilkontroll och funnit att fordonet har parkerats längre än tillåten tid. Detta har dokumenterats med fotografier. Ventilkontroll innebär att hjulventilernas läge kontrollerats vid två tillfällen och funnits oförändrade. Ett ”P” utan tilläggstavla innebär att parkering är tillåten under vardagar utom dagar före sön- och helgdagar max 24 timmar i följd.

De vanligaste invändningar mot denna förseelse är

 

Jag visste inte vad ”P” innebar

Jag såg inte skylten

Jag blev försenad

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl för att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Parkeringsbiljett ogiltig

Överträdelsen innebär att den biljett som vid bevakningstillfället fanns anbringad fullt läsbar innanför bilens vindruta var utgången i tid eller löst i felaktig automat. Detta har dokumenterats genom fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag blev försenad

Jag löste biljetten i närmaste automat.

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.

 

Överträdelse: Giltig biljett saknas/ej synlig

Enligt skyltningen på platsen måste avgift erläggas. Parkeringsvakten har vid bevakningstillfället inte funnit någon giltig biljett fullt läsbar innanför bilens vindruta. Detta har dokumenterats med fotografier. För att parkeringen ska vara korrekt måste betalning erläggas och detta måste också visas genom att biljetten ligger fullt läsbar innanför bilens vindruta.

De vanligaste invändningarna mot denna förseelse är

 

Biljetten hade fallit ned på golvet
Glömde att lägga biljetten i framrutan men jag hade ju betalat och det har jag vittne på
Det tog tid att växla pengar
Automaten fungerade ej och jag tycker inte att jag ska behöva göra felanmälan

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Parkeringsbiljett felvänd/ej avläsbar

För att parkering ska vara tillåten måste biljett lösas samt placeras väl synlig och fullt läsbar innanför bilens framruta. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte kunnat läsa av hela framsidan av biljetten. Detta har dokumenterats genom fotografier.

 

Överträdelse: Giltigt p-tillstånd saknas/ej synligt

För att få parkera på platsen krävs det enligt de skyltade reglerna ett giltigt parkeringstillstånd gällande området. Tillståndet skall vara placerat innanför bilens vindruta, fullt avläsbart utifrån. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten inte funnit något läsbart tillstånd. Detta har dokumenterats med fotografier

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag glömde att lägga fram p-tillståndet
P-tillståndet låg i min andra bil
Jag har ännu ej fått mitt nya tillstånd
Jag visste inte att det behövdes tillstånd
Det fanns inga andra p-platser lediga

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Stannande/parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade där särskilt parkeringstillstånd erfordras

Parkeringen är skyltad med ”P” och handikappsymbol vilket innebär att man måste använda ett handikapptillstånd av Europeiska Unionens modell, så kallat EU parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet skall vara placerat innanför bilen framruta och vara fullt läsbart utifrån. Giltighetstiden måste framgå. 

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag glömde att lägga fram tillståndet
Tillståndet hade fallit ned på golvet
Jag var rädd för att tillståndet skulle bli stulet
Jag är rörelsehindrad med har inget tillstånd
Jag visste inte vad skylten betydde

 

Dessa invändningar och liknande inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.

 

Överträdelse: Parkerad på förhyrd/reserverad plats

Enligt skyltningen på platsen är detta en förhyrd/reserverad plats. För att få parkera på denna plats krävs att man är behörig. Enligt våra uppgifter var du ej behörig, varför en kontrollavgift har utfärdats. Vakten har dokumenterat överträdelsen med fotografier. 

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag såg inte skyltningen
Jag visste inte att man inte fick parkera här
Det fanns ingen annan ledig plats
Jag stod bara en kort stund

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Parkerad på reserverad outhyrd plats

Enligt skyltningen på platsen har du parkerat på en reserverad outhyrd plats. Enligt våra uppgifter är platsen ifråga ej uthyrd . Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag skulle bara stå en kort stund
Jag visste att platsen inte var uthyrd så jag tog ingen annans plats
Det fanns ingen annan plats ledig

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Ej parkerad inom markerade plats

Infarten till parkeringen är skyltad med ”P”. Detta innebär bl.a. att parkering endast får ske på markerade platser med pilskyltar eller på marken tydligt målade linjer. Vid bevakningstillfället har parkeringsvakten konstaterat att ditt fordon stått utanför sådan markering vilket har dokumenterats med fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Det var fullt på parkeringen
Jag stod inte i vägen för någon
Andra hade parkerat på samma sätt

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl för att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Förbud att parkera

Platsen du har parkerat på är uppmärkt med P-förbudsskylt varför parkering inte är tillåten. Överträdelsen har dokumenterats med fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag stod inte i vägen för någon
Jag såg ej skylten
Jag skulle bara stå en kort stund

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl för att kontrollavgiften skall avskrivas.

 

Överträdelse: Förbud att parkera. Zon

Vid infarten till området finns tavlan ”Zon med förbud att parkera” uppsatt. Detta innebär att parkering endast får ske inom området på platser som är uppmärkta med ”P”. På alla övriga ytor råder parkeringsförbud. Detta gäller tills man passerat ”Zon upphör skylt”. Ditt fordon har varit parkerat på plats som ej varit utmärkt med ”P”. Detta har dokumenterats med fotografier.

De vanligaste invändningarna mot denna överträdelse är

 

Jag såg/förstod ej skyltningen
Jag stod inte i vägen för någon
Det fanns ingen ledig plats
Andra hade parkerat likadant
Jag skulle bara stå en kort stund

 

Dessa invändningar och liknande är inte skäl till att vi ska avskriva kontrollavgiften.

 

Överträdelse: Övrig orsak enligt anteckningar på kontrollavgiften

I anteckningsrutan på kontrollavgiften framgår varför kontrollavgiften har utfärdats.